Nezařazené Ostatní Radíme a šetříme

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení
Napsala admin

Příspěvek na bydlení je určen pro rodiny nebo jednotlivce, kteří mají nízké příjmy, a pomáhá jim to pokrýt náklady.

Nároky na příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení si nárokuje vlastník či nájemce bytu, který má v daném bytě trvalý pobyt. Náklady na bydlení také musí přesahovat 30% měsíčních příjmů (v Praze je to 35% příjmů) a také jsou nižší, než normativní náklady, které stanovuje zákon. Příjmy rodiny či jednotlivce jsou posuzovány za předešlého čtvrt roku. Do něj se také započítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Mezi náklady na bydlení se počítá nejen nájemné a podobné náklady, které jsou u družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví, ale také se zde zahrnují služby a energie. Když se posuzuje nárok na příspěvek a také to, v jaké výši bude, berou se v úvahu průměrné náklady, které byly zaplaceny za předchozí tři měsíce.

Příspěvek na bydlení je maximálně 7 let

Platí zde určité omezení, příspěvek na bydlení nemůžete čerpat donekonečna. Doba, po kterou můžete pobírat příspěvek je omezena ne 84 měsíců. Tedy 84 měsíců za posledních 10 let. Čili když někdo tento příspěvek na bydlení pobírá neustále celých sedm let, poté se už bez nich musí fungovat. Cíl tohoto opatření je, aby si lidé, kteří mají velmi vysoké náklady na bydlení, mohli najít levnější. Časová doba 84 měsíců však není stanovena na konkrétní byt, ale vztahuje se ke konkrétní osobě nebo rodině.

Existují také výjimky. Tyto výjimky mají osoby se zdravotním postižením a také osoby, které v jednom bytě bydlí, a všichni jsou ve věku nad 70 let. Tyto osoby mají výjimku v časové době pro pobírání příspěvku.

Výše příspěvku na bydlení

Částka, kterou dostanete jako příspěvek na bydlení se rovná rozdílu mezi normativními náklady na bydlení a příjmem domácnosti, který je vynásoben koeficientem 0,30, pro Prahu 0,35.

Normativní náklady na bydlení pro byty nájemní, které jsou platné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Částky jsou uvedeny v Kč za měsíc.

Praha Nad 100 tis. obyvatel 50000 – 99999 oby. 10000 – 49999 oby. Do 9 999 oby.
Jedna 7 711 Kč 6 156 Kč 5 873 Kč 5 028 Kč 4 809 Kč
Dvě 11 081 Kč 8 952 Kč 8 566 Kč 7 409 Kč 7 110 Kč
Tři 15 096 Kč 12 312 Kč 11 807 Kč 10 294 Kč 9 903 Kč
Čtyři a více 18 899 Kč 15 542 Kč 14 932 Kč 13 108 Kč 12 636 Kč

Normativní náklady na bydlení, které jsou pro družstevní byty a byty v osobním vlastnictví, které platí od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Počet osob v rodině Normativní náklady
Jedna osoba 4 448 Kč
Dvě osoby 6 644 Kč
Tři osoby 9 263 Kč
Čtyři a více osob 11 792 Kč

Příspěvek na bydlení je časově omezený na 84 měsíců a to v posledních deseti kalendářních letech. Omezení se nevztahuje na zdravotně postižené, kteří bydli v upravených bytech nebo na osoby, které žijí v jedné domácnosti a jejich věk přesahuje 70 let.

Výplata příspěvku na bydlení

Pokud splňujete všechny podmínky a bydlí vás v bytě více osob, obvykle se mezi sebou osoby domluví, která bude příspěvek pobírat. Popřípadě může úřad práce, který o příspěvku rozhoduje, určit osobu, které bude příspěvek na bydlení přiznán.

Žádost o přídavky na bydlení

Příspěvek na bydlení vyřídíte na úřadu práce – v místě, kde má žadatel o příspěvek své trvalé bydliště. Abyste příspěvek na bydlení vyřídili, musíte předložit daný formulář – žádost o příspěvek na bydlení. Kromě tohoto formuláře budete také dokládat svůj příjem a to za poslední tři měsíce (Formulář: Potvrzení o výši čtvrtletního příjmu). Také k tomu přikládáte doklad o všech nákladech na bydlení, které máte zaplacené. Tedy SIPO, účtenky, faktury, složenky a další jiné potvrzení.

O autorovi

admin

Přidat komentář